ویژه

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

معمای جالب ریاضی

معمای جالب ریاضی

معمای سخت

۳ نفر با هم میرن ساعت فروشی، یه ساعت میخرن  ۳۰۰۰۰ تومن و نفری ۱۰۰۰۰ تومن میدن.

صاحب مغازه به شاگردش میگه قیمت ساعت ۳۰۰۰۰ تومن نبوده ۲۵۰۰۰ تومن بوده. برو ۵۰۰۰ تومن بهشون برگردون.

شاگرد مغازه از این ۵ تومن ۲ تومنشو واسه ی خودش برمیداره، و ۳ تومن دیگرو میده به اون سه نفر، نفری ۱۰۰۰ تومن.

پس با برگشت ۱۰۰۰ تومن به هر نفر، اونها هرکدوم ۹۰۰۰ تومن دادند.

حالا سوال اینجاست اگه  ۹×۳ = ۲۷ و ۲ تومنم که شاگرد مغازه برداشته ، کلا میشه ۲۹ تومن. پس ۱۰۰۰ تومن دیگه  کجاست؟

طراح سوال : پروفسور حسابی


ویژه

رزرو هتل های مشهد


HB گفته است :

جوابش اینه که از فرض غلط هر نتیجه ای میشه گرفت


الن گفته است :

بسیار ساده یکی از ان خریداران خود شاگرد مغازه بوده


mina گفته است :

در اصل آن ۳ نفر نفر ۹۰۰۰ تومان دادند هم برای پول ساعت و هم دستخوشی که شاگرد مغازه برای خودش برداشت ۳×۹۰۰۰= ۲۷۰۰۰ که ۲۵ هزار تاش پول ساعته ،۲ هزار تاش هم پولی است که شاگرد مغازه برداشت ، جایزه من کجاست ؟


Hasan گفته است :

ایراد از نوع طرح مسئله است که البته زیرکی طراح مسئله رو میرسونه.
در آخر باید اینطور نوشت.۳*۹=۲۷ که اگه ۲ تومنه شاگرد مغازه رو ازش کم کنیم میشه ۲۵ هراز تومن.
قرار دادن ۳۰ هزار تومن در طرف چپ معادله اشتباه می باشد.
۲ هزار تومن هم باید از سمت راست معادله تفریق شود ته اینکه به آن اضافه شود.
موفق باشید.


razi گفته است :

بهنام گفته است :

دمش گرم پروفسورحسابی منکه دکتر بهنام میفنگدراسیان هستم نتونستم حل کنم چه برسه به شما مردم عوام


محمد گفته است :

۱۰۰۰تومن دست فروشنده چون قیمت ساعت ۲۵ هزار ۳ هزار برگشته به صاحبان ساعت ۲ هزار هم دست شاگرد
یکی هم اونا نفری ۹ تومن دادن خوب ۳*۹میشه۲۷ که ۲۵ پول ساعت و ۲تومن هم واسه شاگرد درسته دیگه


*******جواب اصلی مساله اینجاست:******
اونا هر کدام نفری ۹ هزار تومان نداده اند، چون جمع پولشون شده ۲۵ تومن و کمترپول دادن که کمبود این پول دسته شاگرده
یعنی هر سه نفر ( ۳+ ۲۵ =۲۸ ) هزار تومان، بعلاوه ۲ هزار تومان شاگرد، که جمعا می شه ۳۰ هزار تومانD:


mahdi گفته است :

این مساله دیگه قدیمی شده و جوابشو اکثرا می دونند


علی رحیمی گفته است :

اول ۲۵ را به ۳ تقسیم میکنیم حاصل به دست آمده ۸٫۳۳۳ تومان است به اضافه ی ۱۰۰۰ تومان میکنیم حاصل ۹٫۳۳۳ تومان میشود بعد ضرب در ۳ میکنیم که میشود ۲۷٫۹۹۹ به اضافه ی ۲۰۰۰ تومانی که کارگر برداشت میشود ۲۹٫۹۹۹ تومان که روند شده اش میشود ۳۰۰۰۰ تومان
جایزه ی من رو بده ببینم


علی گفته است :

۱۰۰۰تومن دیگه دست صاحب مغازه است


علی گفته است :

پول ساعت اگه۲۵۰۰۰تومن باشدیعنی این سه نفر،نفری ۸۰۰۰تومن دادن که جمعا۲۴۰۰۰تومن میشودوهزارتومن دیگه اینجاباقی میماندکه بایدتقسیم براین سه نفربشودکه باهزارتومنی که شاگردمغازه بهشون داده بادوتومنی که دست شاگردجمعامی شود۳۰۰۰۰هزارتومن جایزه ام کجاست


مهران خیری گفته است :

۱۰۰۰تومنی وجود نداشته است
جایز ه رو کی میدید؟


مصیب کریمی زاده گفته است :

معما تا جایی که شاگرد دوهزار تومان رو برای خود و سه هزار رو به آنها پس میدهد درست است اما مشکل اینجا وجود داره که وقتی نفری ۱۰۰۰ میگیرن در واقع نفری ۹۰۰۰ تومان پرداخته اند که ۹۰۰۰*۳=۲۷۰۰۰ و + ۲۰۰۰ میشه ۲۹۰۰۰ تومان!!!!

اشتباه همین جاست که نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کرد و درواقع باید آنها رو از هم کم کرد.(۲۵+۲ تومان پول شاگرد =۲۷)

یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند. به همین سادگی


sarah گفته است :

اشتباه جواب اینجاست که نباید ۲۷۰۰۰+۲۰۰۰ کرد بلکه باید
۲۷۰۰۰-۲۰۰۰ کرد یعنی هر کدام ۹۰۰۰ داده اند
یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند


sarah گفته است :

اشتباه جواب اینجاست که نباید ۲۷۰۰۰+۲۰۰۰ کرد بلکه باید
۲۷۰۰۰-۲۰۰۰ کرد یعنی هر کدام ۹۰۰۰ داده اند که با ۲۰۰۰ تومانی که شاگرد برداشته می شود ۲۷۰۰۰ تومان


ارسال نظر