سری جدید پیامک های احساسی

 

امان از این بوی ِ پاییز و آسمان ابری !
که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچکس ِ دیگری …
فقط میدانی که هر چه هوا سردتر میشود ،
دلت آغوش ِ گرمتری میخواهد

ادامه مطلب را بخوانید »

 

بانك پروژه و پايان نامه دانشجويي