فیس بوک خطرناک ترین سرویس جاسوسی جهان

 

هر چند آسانژ مدعی نشد که فیس‌بوک به دست سازمان‌های جاسوسی آمریکا اداره می‌شود، همین حقیقت که آنها به این اطلاعات به راحتی دسترسی دارند، خود نشان‌دهنده خطرناک بودن این شبکه اجتماعی است.

 

بانك پروژه و پايان نامه دانشجويي